• Maart 2017 start verkoop HEMbrug

  • Maart 2017 start verkoop HEMbrug

 Bijzonder cultuurhistorisch gebied te koop

Wie op zomaar een dag HEMbrug bezoekt, kan vogels horen fluiten in de bomen en jonge bedrijven in oude panden aan de gang zien. Of personeel dat ontspannen buiten op de laptop zit te werken. Bouwvakkers die koortsachtig in en uit lopen bij een oude hal, terwijl ook aan de bestrating wordt gewerkt. Of eerste bezoekers die, op weg naar het internationale foodcourt Yada Yada, langs spandoeken lopen waarop nieuwe bedrijven hun komst aankondigen.

Alles ademt hier creativiteit, dynamiek en de belofte van een nieuwe wereld.

Het HEMbrug is een uniek gebied dat zijn geheimen geleidelijk prijsgeeft. Een industrieel landschap waar de verbeelding wordt geprikkeld. Waar verleden, heden en toekomst hand in hand gaan. Een oude wereld vol vergane glorie waar nu, anno 2016, iets nieuws opbloeit.

Het decor: een ongepolijst terrein langs de Zaan en het drukbevaren Noordzeekanaal met daarop een ensemble van meer dan honderd voormalige industriegebouwen in diverse soorten en maten. Al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw staan er gebouwen leeg. Tientallen panden hebben een status als Rijks- of gemeentelijk monument. Vele zijn al opgeknapt en in gebruik, andere worden gebruiksklaar gemaakt en weer andere verbergen hun schoonheid achter een façade van verval.

Tussen de gebouwen zijn paden en zeeën aan groene ruimte, waar alles mogelijk lijkt. De gebouwen zijn verbonden met bovengrondse stoomleidingen die hier vroeger de zware machines hun werk lieten doen. Op de grond zijn verspreid oude objecten te vinden, zoals een stuk van de HEMbrug, een voormalige spoorbrug over het Noordzeekanaal. De bordjes met straatnamen als Verloren Spoor, Affuitenhal of Valtoren laten vermoeden wat hier ooit was.

 

Ontwikkeling in volle gang

HEMbrug is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. Het is een van de grootste herontwikkelingslocaties van Europa, waar veel ruimte zal zijn voor nieuwe initiatieven. De afgelopen jaren is er stevig geïnvesteerd in de kwaliteit van HEMbrug. Het terrein is toegankelijk en veilig gemaakt, bodem werd gesaneerd, gebouwen zijn wind- en waterdicht gemaakt en er is stroom, water, riolering en (deels) glasvezel aangelegd.

De ontwikkeling van het Hembrugterrein is mede mogelijk geworden dankzij subsidies uit HIRB-regeling van de provincie Noord-Holland.

 

Maart 2017 start verkoop HEMbrug

Het Rijksvastgoedbedrijf zet het Hembrugterrein in Zaandam te koop. De koper kan het terrein ontwikkelen met woningbouw in bestaande monumenten en met nieuwbouw. Daarnaast is er volop ruimte voor bedrijven. HEMbrug is de afgelopen vijf jaar ontwikkeld tot een creatieve, bruisende hotspot in de metropoolregio Amsterdam. Het terrein is ruim 42 hectare groot. De bebouwing kan 180.000 vierkante meter vloeroppervlak beslaan. Voor woningen is maximaal tweederde van het oppervlakte gereserveerd, zodat er een interessante mix van werken en wonen blijft bestaan. Te denken valt aan zo’n 1.000 woningen.
Het Rijksvastgoedbedrijf effent het pad voor ondernemers en maakt zo een nieuwe toekomst mogelijk. Tijdens het verkoopproces wordt actief doorgegaan met het opknappen van HEMbrug, zodat de koper de cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten ervan straks optimaal kan benutten.
HEMbrug is een metropolitaan monument vol buitenkansen. Het Rijk, de gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland zetten de bijzondere kwaliteiten van Hembrug in om van het toch al unieke terrein iets nóg mooiers te maken. Meer informatie over de verkoop kunt u vinden op https://www.biedboek.nl/nl/

209315-2

locatie

logologo-gemeente-zaanstad-1download