• Historie

Actueel aanbod bedrijfsruimte

In 2011 is door het Rijksvastgoedbedrijf gestart met het conserveren, renoveren en verhuurklaar maken van een aantal gebouwen. Inmiddels zijn er verschillende panden verhuurd en heeft er zich een mix van ondernemers in de maakindustrie gevestigd, alsook Internationale foodmarket Yada Yada, en Taets Art & Events dat al geruime tijd succesvolle events organiseert op het terrein.

Kijk hier voor de aanbod pagina.

Tijdelijke locatie verhuur voor evenementen en filmopnames op HEMbrug

HEMbrug is door de vervallen, industriële gebouwen in een groene omgeving, een geliefde locatie voor filmopnames en culturele evenementen. Wilt u een cultureel evenement organiseren of filmopnames maken in een inspirerende omgeving met veel groen en industriële erfgoed? Het Rijksvastgoedbedrijf verhuurt hiervoor de Project.Fabriek en locaties in de buitenruimte van het terrein.

Project.Fabriek

De Project.Fabriek wordt bij verhuur casco beschikbaar gesteld. Dit houdt in dat er geen verwarming, verlichting en meubilair aanwezig is en de mogelijkheden tot elektriciteit en water beperkt zijn. Toiletten zijn wel aanwezig.

‘Om-niet’ huren Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een locatie ‘om-niet’ te huren. Het gaat dan om bijvoorbeeld evenementen die georganiseerd worden door een Stichting (het liefst met een ANBI / Culturele Instelling status) en daarmee geen winstoogmerk hebben en/of worden gerealiseerd met ondersteuning van private fondsen, publieke fondsen of overheden en/of die tot doel hebben een kunstproduct te presenteren of een maatschappelijk onderwerp onder de aandacht te brengen.

Uitgangspunten bij locaties ‘om niet’ zijn o.a.:

* Locaties worden in de huidige staat ter beschikking gesteld;

* Alle kosten voor het realiseren van het evenement worden betaald door de organisator van het event (stroom, water, toiletvoorzieningen, beveiliging, parkeerwachten, bewegwijzering, etc);

* Communicatie over het evenement en HEMbrug gebeurt ten allen tijde in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf.

Filmopnames kunnen plaatsvinden in de Project.Fabriek vanaf drie opnamedagen.

Foto en filmopnames op het terrein HEMbrug is dagelijks tussen 7.00 en 19.00 uur openbaar toegankelijk. Gedurende de openingstijden

is het toegestaan om foto- en filmopnames voor privégebruik te maken in de openbare ruimte. Het maken van filmopnames in gebouwen, op andere delen van het terrein en/of voor commerciële doeleinden kan onder begeleiding en tegen betaling van een vergoeding.

Contactgegevens Indien u geïnteresseerd bent in HEMbrug voor een evenement of filmopname, kunt u contact opnemen met het Projectbureau HEMbrug: via 088 – 115 80 57 of info@hembrugontwikkelt.nl.

Indien u een zakelijk evenement op het Hembrugterrein wilt organiseren, kunt u contact opnemen met Taets Art & Event Park, 020 78 82 600 of info@taets.com.