Verkoop HEMbrug

HEMbrug staat sinds 1 maart jl. te koop. De koper kan het terrein ontwikkelen met woningbouw in bestaande monumenten en met nieuwbouw. Daarnaast is er volop ruimte voor bedrijven. HEMbrug is de afgelopen vijf jaar ontwikkeld tot een creatieve, bruisende hotspot in de metropoolregio Amsterdam. Het terrein is ruim 42 hectare groot. De bebouwing kan 180.000 vierkante meter vloeroppervlak beslaan. Voor woningen is maximaal twee derde van het oppervlakte gereserveerd, zodat er een interessante mix van werken en wonen blijft bestaan. Te denken valt aan zo’n 1.000 woningen.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een verkoopprocedure opgesteld en bestaat uit een aantal stappen.

Fase 1 Kwalificatie
In de eerste fase dienen aanmelders aan te tonen dat ze aan een
aantal kwaliteitseisen voldoen. Partijen moeten hierbij aantonen dat ze ervaring hebben met grootschalige gebiedsontwikkeling (plangebied groter dan 3 ha), grootschalige woningbouw (realiseren van meer dan 100 woningen) en de herontwikkeling van monumentaal vastgoed (met een minimale omvang van 500 m2 bvo).

Fase 2 Ontwikkelstrategie
In de tweede fase zal van de gekwalificeerde aanmelders uit de eerste fase een ontwikkelstrategie worden gevraagd.
De gemeente Zaanstad werkt ten aanzien van HEMbrug niet met een eindplan maar geen ruimte voor een Flexibele ontwikkeling. Hierbij zijn er wel een aantal aandachtspunten die door de aanmel- der in ogenschouw genomen moeten worden. Zo heeft het Rijks- vastgoedbedrijf afspraken met de gemeente gemaakt over onder andere het behoud van monumenten en het publiek toegankelijk maken van het terrein en het bos welke dienen te blijken uit de gevraagde ontwikkelstrategie.

De ontwikkelstrategie wordt beoordeeld aan de hand van de volgende aandachtspunten:
•    Behoud, beheer en hergebruik van monumentaal erfgoed.
•    Publiek toegankelijk maken van HEMbrug met het bos in het 
bijzonder.
•    De integrale ontwikkeling op het gebied van ruimte en 
programma.
•    De invulling van een succesvol ontwikkelproces.
De beoordeling van de ontwikkelstrategie zal plaatsvinden door een hiervoor ingestelde selectiecommissie.

Fase 3 biedingen
Er worden maximaal 5 deelnemers geselecteerd voor de derde fase.
Deze deelnemers wordt gevraagd om een onvoorwaardelijk bod uit te brengen.

Planning en fasering
Het Rijksvastgoedbedrijf zal de verkoop in het eerste kwartaal van 2017 starten. De actuele verkoopdatum is terug te vinden op Biedboek.nl. In het verkoopproces dient rekening te worden gehouden met de volgende doorlooptijden voor de fasen:

Fase 1 kwalificatie : 3 maanden.
Voorzien tot en met mei 2017

Fase 2 ontwikkelstrategie
4 maanden voorzien tot en met september 2017 :

Fase 3 | Bieding
3 maanden voorzien tot en met december 2017

Levering van HEMbrug is voorzien in het eerste kwartaal van 2018.