• Verkoop

Het moment is gekomen: uniek HEMbrug gaat in de verkoop!

Na jarenlange intensieve voorbereiding gaat het Rijk de verdere ontwikkeling van HEMbrug overdragen aan de markt.

Het voormalige Defensieterrein HEMbrug in Zaandam is uitgegroeid tot creatieve broedplaats, een verrassende hotspot van urbane cultuur gemengd met erfgoed. Waar niets gewoon is en veel kan. Een maakbaar universum waar authenticiteit, ondernemerschap, ambachtelijkheid, duurzaamheid en innovatiekracht een toekomstgericht verbond aangaan. En waar nog volop ruimte is voor ontwikkeling!

De door ontwikkeling op het terrein is zo voortvarend gegaan dat er een natuurlijk moment is aangebroken om het terrein over te dragen aan een marktpartij. Het Rijksvastgoedbedrijf is daarom gestart met de voorbereiding van de verkoop van HEMbrug. De toekomstige eigenaar kan het terrein verder door ontwikkelen tot een eigenzinnig en bruisend woon-werk gebied waarbij er in totaal ruimte is voor 180.000 m2 BVO. HEMbrug is een van de laatste grote ontwikkellocaties in de Metropoolregio Amsterdam.

De bestaande huurders van HEMbrug hebben een eerste recht van koop voor hun eigen pand. De verwachting is dat een aantal huurders van dit recht gebruik zullen maken. Het Rijksvastgoedbedrijf zal de rest van HEMbrug in één keer in zijn geheel op de markt brengen. Belangrijk is dat de nieuwe eigenaar regie kan blijven houden over de totale ontwikkeling van het terrein zodat het eigenzinnige karakter van het terrein kan worden gehandhaafd.

Naar verwachting start de daadwerkelijke verkoop van het terrein januari 2017. Nadere informatie over de verkoopprocedures van het Rijksvastgoedbedrijf is te vinden op biedboek.nl.

Flexibele ontwikkeling

Er is een omgevingsplan (ofwel: bestemmingsplan nieuwe stijl) in de maak waarbij de nadruk ligt op flexibiliteit, vrijheid en de ruimte om volgens eigen visie te ontwikkelen en in te spelen op de wensen of vragen vanuit de markt. Het omgevingsplan is twintig jaar geldig en behelst het gehele terrein. Het doel is uiteindelijk om bepaalde functies – wonen, werken, leisure – met elkaar te vermengen. Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat deze functies zich goed tot elkaar verhouden. Het ontwerp-omgevingsplan ligt er naar verwachting eind 2016. Een definitief omgevingsplan wordt medio 2017 voorzien’.

Afgesproken is dat er binnen planologische kaders en randvoorwaarden maximaal 180.000 m2 BVO gerealiseerd mag gaan worden, waarvan circa 60.000 m2 bestaand vastgoed, veelal monumenten, betreft. 120.000 m2 – ofwel tweederde – kan nieuw gerealiseerd worden. Bij nieuwbouw kan gedacht worden aan zowel woningbouw als bedrijvigheid. Het omgevingsplan geeft hier ruimte voor.

Een ander belangrijk aandachtsgebied waar het Rijksvastgoedbedrijf de afgelopen jaren aan gewerkt heeft, is de aanpak van de bodemverontreiniging op HEMbrug. Op verschillende plekken op het terrein waren er verdenkingen van hele specifieke industrie gerelateerde verontreinigingen, waaronder mosterdgas. Dit mosterdgas is na uitgebreid onderzoek gelukkig niet aangetroffen en de verdenking van dergelijke gevaarlijke stoffen op het terrein is nu niet meer aanwezig. Het terrein is wel op meerdere plekken verontreinigd. Het Rijksvastgoedbedrijf gaat voorafgaand aan de verkoop de spoedeisende bodemverontreiniging saneren. De overige verontreiniging kent geen urgentie tot saneren en kan ‘functiegericht’ worden aangepakt.

209315-2

‘Een gebied met een zeer groot ontwikkelpotentieel’
Bas Boeker, Projectdirecteur HEMbrug ontwikkelt