Hembrug in Ontwikkeling

De visie op de (her)ontwikkeling van Hembrug staat beschreven in het vastgestelde Masterplan Hembrug. Na de vaststelling van dit plan op 22 april 2021, volgt een aantal kaderdocumenten voor het terrein zoals het Mobiliteitsplan, het Masterplan Openbare Ruimte en het Beeldkwaliteitsplan. Parallel werken we het noordelijk deel van Hembrug uit in een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan. En aansluitend voor het zuidelijk deel. 

De belangrijkste documenten op dit moment zijn het (vastgestelde) Masterplan Hembrug en bijbehorend rapport van het participatietraject dat we in 2020 hebben doorlopen met bewoners en ondernemers op en rondom het Hembrugterrein en anderzijds geïnteresseerden in de transformatie van het terrein. 

Ook de planning voor de gehele ontwikkeling en het Hembrug Youtube-kanaal vind je op deze pagina. 

Masterplan hembrug

In het vastgestelde Masterplan Hembrug staat de visie op de (her)ontwikkeling van Hembrug op hoofdlijnen beschreven. Het schept kaders voor de ontwikkeling van het gebied als totaal. In 2020 hebben bewoners en ondernemers op en rondom het terrein en anderzijds geïnteresseerden met ons meegedacht over het Masterplan Hembrug.

Download het Masterplan Hembrug (vastgesteld 22-04-21).
Download het rapport van de participatie op het Masterplan Hembrug.

Documenten gemeente
De gemeentelijke documenten staan ook online. Hier vind je onder andere het raadsvoorstel en het document mbt de kernkwaliteiten en richtlijnen voor het Hembrugbos. 

Stedenbouwkundig Plan - noordelijk deel

Het Stedenbouwkundig plan voor het noordelijk deel is op 8 maart 2022 vastgesteld door het College van B&W van de gemeente Zaanstad. Dit stedenbouwkundig plan betreft de uitwerking van het noordelijk deel van Hembrug voor onder meer het landschap, de openbare ruimte, het programma en de ruimtelijke inpassing hiervan. Het plan illustreert hoe de identiteit en herkenbaarheid van het Hembrugterrein worden behouden en versterkt

Het vastgestelde 'Stedenbouwkundig Plan - noordelijk deel' bekijk je hier.

Bekijk ook het interview met stedenbouwkundige Marco Broekman van BURA urbanism. Hij geeft tijdens de 'Aan de Hembrugtafel' van 23 juni 2021 een toelichting op het Stedenbouwkundig Plan.

Gebiedsidentiteit Hembrug

Voor de gebiedsidentiteit van het nieuwe Hembrugterrein hebben we een beknopt Merk Handboek gemaakt. Deze omvat de inspiratie, het strategische vertrekpunt, de kernwaarden en de visuele identiteit. 

Dit strategische merkplatform is in samenspraak met alle Hembrug betrokkenen gedefinieerd. 

Bekijk het Merk Handboek >>

mobiliteitsplan hembrug

In de toekomst komen meer mensen op de fiets, lopend of met het openbaar vervoer naar het Hembrugterrein komen en minder mensen met de auto. Dat is een van de ambities in het Mobiliteitsplan Hembrug, dat hiermee helemaal in lijn is met het gedachtegoed zoals vastgelegd in het Zaans Mobiliteitsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Mobiliteitsplan Hembrug.

Bekijk het Mobiliteitsplan >>

BEELDKWALITEIT GEBOUWEN EN OPENBARE RUIMTE

We werken aan een Beeldkwaliteitsplan voor de gebouwen en de openbare ruimte op het Hembrugterrein. Tijdens twee inloopavonden op deelden we aan de hand van informatiepanelen waar we staan, en vroegen we reflectie op de ideeën tot dusver. De reacties gebruiken we om het Beeldkwaliteitsplan verder vorm te geven.

Adam Visser van GroupA, het architectenbureau dat helpt het Beeldkwaliteitsplan op te stellen, licht in deze film kort toe wat de functie is van het Beeldkwaliteitsplan. 

Bekijk de panelen over de beeldkwaliteit van de gebouwen >>
Bekijk de panelen over de beeldkwaliteit van de openbare ruimte >>  

Participatierapport

In de afgelopen jaren hebben we veel waardevolle feedback en ideeën ontvangen op alle plannen die gemaakt zijn voor het toekomstige Hembrug. Tijdens bijeenkomsten, in online werksessies, via de website, per mail en op inloopmiddagen hebben veel mensen hun mening gegeven en daar zijn we blij mee! De plannen worden er alleen maar beter van.

De opbrengst van de participatie, en wat er vervolgens mee is gedaan in de verschillende plannen, is terug te vinden in het participatierapport over 2021. Bekijk hier het participatierapport. Dit rapport is opgesteld door bureau Kickstad en wordt met de planproducten samen door de Gemeente in procedure gebracht.

 

Terugblik bijeenkomsten

9 oktober 2023 - inloopavond planuitwerking noordelijk deel

Op maandagavond 9 oktober jl. organiseerde Hembrug Zaandam B.V. een inloopavond over de stand van de planuitwerking van het noordelijk deel van het Hembrugterrein. Naar schatting waren er 60 personen aanwezig. De bezoekers waren voornamelijk geïnteresseerden van het terrein, omwonenden uit de Havenstraat, de Enclave en ondernemers op het terrein. De volledige terugblik en een link naar de gepresenteerde panelen vind je onder het kopje Nieuws

7 juli 2022 - meedenkavond Hembrugbos

Op donderdagavond 7 juli organiseerde de gemeente Zaanstad een meedenkavond voor de toekomstige inrichting van het Hembrugbos. Deze meedenkavond vond plaats bij de open plek in het Hembrugbos. De volledige terugblik en het verslag vind je onder het kopje nieuws

21 juni 2022 - informatieavond verkoop bestaande gebouwen

Op dinsdagavond 21 juni jl. vond de informatieavond plaats voor bewoners en ondernemers op het Hembrugterrein over de verkoop van bestaande gebouwen van Hembrug Zaandam B.V. (HBZ) aan LMS Hembrug Zaandam B.V. (LIFE). Lees hier een kort verslag van de bijeenkomst. 

19 april 2022 - inloopavond ontwerpbestemmingsplan Noordelijk deel

Tijdens de inloopavond, over het ontwerp bestemmingsplan van het Noordelijk deel, op dinsdagavond 19 april waren naar schatting 40 á 50 mensen aanwezig. Onder andere een aantal geïnteresseerden van het terrein zelf, uit de Havenstraat, Hemkade en het noorden van het gebied. Door de doorloop was er voldoende ruimte om het gesprek aan te gaan en vragen te stellen.

Vragen kwamen van ondernemers uit het zuidelijk deel over het proces daar, over de praktische kant van mobiliteit in relatie tot het mobiliteitsplan en er werd gevraagd naar het beeldkwaliteitsplan in relatie tot de gebiedspaspoorten. Daarnaast was er interesse in nieuwbouwwoningen en de exacte invulling van het rijksmonument. Iedereen begreep dat dit een vervolg is op het stedenbouwkundig plan en geïnteresseerd in het verdere verloop. Er is toelichting gegeven over wat het ontwerp bestemmingsplan mogelijk maakt.

Bekijk de gepresenteerde panelen hier terug. Tot en met woensdag 18 mei 2022 liggen de stukken ter inzage en kan iedereen een zienswijze indienen.

20 december 2021 – online informatie- en participatieavond Hembrugbos

20 december heeft de gemeente Zaanstad een online informatie- en participatieavond georganiseerd over het Hembrugbos. Het bos is eigendom van de gemeente. Het eerste half uur is de concept visie voor het bos gepresenteerd door Michiel van Zeijl, van Strootman landschapsarchitecten: bekijk hier de presentatie. Na het beantwoorden van enkele plenaire vragen zijn de 20 deelnemers in twee groepen uiteengegaan om hun mening te geven over de volgende onderwerpen:

  1. Op welke manier we nieuwe betekenis kunnen geven aan de voormalige schietbaan.
  2. Welke delen van het bos toegankelijk kunnen zijn en welk gebruik passend is.
  3. Waar nieuwe paden komen.

De aanwezigen gaven aan dat het behoud van rust in het bos belangrijk is. Vanwege flora & fauna, en om het woongenot van de toekomstige bewoners te borgen. Over hoe de (on)toegankelijkheid van het Hembrugbos wordt geregeld zijn verschillende ideeën geopperd. Bijvoorbeeld door alleen de paden toegankelijk te maken, of door delen van het bos alleen op gezette tijden te openen. Er is behoefte om betrokken te blijven bij de inrichting en het beheer van het bos. De notities van de twee deelsessies zijn in 2 Murals terug te vinden: Mural 1 en Mural 2. Lees hier het verslag over de avond. 

26 oktober 2021 - meedenkavond beeldkwaliteit buitenruimte

Tijdens de Inloopavond op 26 oktober over de buitenruimte waren ongeveer 15 mensen aanwezig. Het online reactieformulier is één keer ingevuld en er is een brief geschreven door de Enclave. Men is te spreken over het behoud van het groen en de bomen en het stimuleren van collectief gebruik van de openbare ruimte. Ook het ruige onaangeharkte karakter wordt gewaardeerd. Twijfels zijn er bij de nieuwe functie die wordt toegedicht aan de schietbaan. Men is bang dat het zo dicht in het bos te verstorend werkt voor flora & fauna. De Enclave bewoners vinden dat de overgangen privé-openbaar minder rigide vormgegeven moeten worden. Studio Molen ziet kansen om iets toe te voegen aan de openbare ruimte dat echt in het oog springt en ook Hembrugs is. Bijvoorbeeld door de artefacten meer uit te lichten.

14 oktober 2021 - meedenkavond beeldkwaliteit gebouwen

Op 14 oktober waren circa 15 mensen aanwezig, tijdens een buurtborrel hebben mensen ook gereageerd op het voorstel voor beeldkwaliteit van gebouwen en 3 reacties via de online formulieren. Het overall beeld is dat men de ontwerpprincipes passend vindt. Sommigen vinden dat het wat industriëler mag, anderen vinden een aantal principes te rigide, maar in de regel heeft men er vertrouwen in dat de ontwerpprincipes bijdragen aan de Hembrugse look & feel. Wel wordt een ontwerpprincipe over duurzaamheid gemist. Verder valt op dat gebouwen met groen aan de gevel en van hout aanspreken. Natuurlijke materialen hebben bij veel mensen de voorkeur.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Mocht je op zoek zijn naar eerdere nieuwsbrieven? Kijk dan hier.

HEMBRUG ZAANDAM B.V.

Verloren Spoor 1
1505 RB Zaandam

085 023 9496
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.