Hembrug in Ontwikkeling

De visie op de (her)ontwikkeling van Hembrug staat beschreven in het vastgestelde Masterplan Hembrug. Na de vaststelling van dit plan op 22 april 2021, volgt een aantal kaderdocumenten voor het terrein zoals het Mobiliteitsplan, het Masterplan Openbare Ruimte en het Beeldkwaliteitsplan. Parallel werken we het noordelijk deel van Hembrug uit in een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan. En aansluitend voor het zuidelijk deel. 

De belangrijkste documenten op dit moment zijn het (vastgestelde) Masterplan Hembrug en bijbehorend rapport van het participatietraject dat we in 2020 hebben doorlopen met bewoners en ondernemers op en rondom het Hembrugterrein en anderzijds geïnteresseerden in de transformatie van het terrein. 

Ook de planning voor de gehele ontwikkeling en het Hembrug Youtube-kanaal vind je op deze pagina. 

Masterplan hembrug

In het vastgestelde Masterplan Hembrug staat de visie op de (her)ontwikkeling van Hembrug op hoofdlijnen beschreven. Het schept kaders voor de ontwikkeling van het gebied als totaal. In 2020 hebben bewoners en ondernemers op en rondom het terrein en anderzijds geïnteresseerden met ons meegedacht over het Masterplan Hembrug.

Download het Masterplan Hembrug (vastgesteld 22-04-21).
Download het rapport van de participatie op het Masterplan Hembrug.

Documenten gemeente
De gemeentelijke documenten staan ook online. Hier vind je onder andere het raadsvoorstel en het document mbt de kernkwaliteiten en richtlijnen voor het Hembrugbos. 

Doorkijk Stedenbouwkundig Plan

De Doorkijk op het Stedenbouwkundig Plan schetst de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen in het noordelijk deel van het Hembrugterrein, verdeeld over zowel sociale huur als vrijesector huur- en koopwoningen.

Bekijk hier de ‘Doorkijk op het Stedenbouwkundig Plan - noordelijk deel’.

Bekijk ook het interview met stedenbouwkundige Marco Broekman van BURA urbanism. Hij geeft tijdens de 'Aan de Hembrugtafel' van 23 juni 2021 een toelichting op het Stedenbouwkundig Plan.

Gebiedsidentiteit Hembrug

Voor de gebiedsidentiteit van het nieuwe Hembrugterrein hebben we een beknopt Merk Handboek gemaakt. Deze omvat de inspiratie, het strategische vertrekpunt, de kernwaarden en de visuele identiteit. 

Dit strategische merkplatform is in samenspraak met alle Hembrug betrokkenen gedefinieerd. 

Bekijk het Merk Handboek >>

mobiliteitsplan hembrug

De Doorkijk op het Mobiliteitsplan schetst een beeld van het Mobiliteitsplan in wording op hoofdlijnen. Op basis van de opmerkingen en suggesties van ondernemers, gebruikers en bewoners op en rondom het Hembrugterrein wordt het Mobiliteitsplan afgerond en aansluitend in procedure gebracht voor besluitvorming door de gemeente Zaanstad (prognose 3e kwartaal 2021).

Bekijk de Doorkijk op het Mobiliteitsplan >>

BEELDKWALITEIT GEBOUWEN EN OPENBARE RUIMTE

We werken aan een Beeldkwaliteitsplan voor de gebouwen en de openbare ruimte op het Hembrugterrein. Tijdens twee inloopavonden op donderdag 14 en dinsdag 26 oktober deelden we aan de hand van informatiepanelen waar we staan, en vroegen we reflectie op de ideeën tot dusver. De reacties gebruiken we om het Beeldkwaliteitsplan verder vorm te geven. We streven ernaar het Beeldkwaliteitsplan dit jaar in procedure te brengen voor vaststelling door de gemeente Zaanstad.

Adam Visser van GroupA, het architectenbureau dat helpt het Beeldkwaliteitsplan op te stellen, licht in deze film kort toe wat de functie is van het Beeldkwaliteitsplan. 

Bekijk de panelen over de beeldkwaliteit van de gebouwen >>
Bekijk de panelen over de beeldkwaliteit van de openbare ruimte >>  

Terugblik bijeenkomsten

26 oktober - meedenkavond beeldkwaliteit buitenruimte

Tijdens de Inloopavond op 26 oktober over de buitenruimte waren ongeveer 15 mensen aanwezig. Het online reactieformulier is één keer ingevuld en er is een brief geschreven door de Enclave. Men is te spreken over het behoud van het groen en de bomen en het stimuleren van collectief gebruik van de openbare ruimte. Ook het ruige onaangeharkte karakter wordt gewaardeerd. Twijfels zijn er bij de nieuwe functie die wordt toegedicht aan de schietbaan. Men is bang dat het zo dicht in het bos te verstorend werkt voor flora & fauna. De Enclave bewoners vinden dat de overgangen privé-openbaar minder rigide vormgegeven moeten worden. Studio Molen ziet kansen om iets toe te voegen aan de openbare ruimte dat echt in het oog springt en ook Hembrugs is. Bijvoorbeeld door de artefacten meer uit te lichten.

14 oktober - meedenkavond beeldkwaliteit gebouwen

Op 14 oktober waren circa 15 mensen aanwezig, tijdens een buurtborrel hebben mensen ook gereageerd op het voorstel voor beeldkwaliteit van gebouwen en 3 reacties via de online formulieren. Het overall beeld is dat men de ontwerpprincipes passend vindt. Sommigen vinden dat het wat industriëler mag, anderen vinden een aantal principes te rigide, maar in de regel heeft men er vertrouwen in dat de ontwerpprincipes bijdragen aan de Hembrugse look & feel. Wel wordt een ontwerpprincipe over duurzaamheid gemist. Verder valt op dat gebouwen met groen aan de gevel en van hout aanspreken. Natuurlijke materialen hebben bij veel mensen de voorkeur.

28 juni - meedenkavond stedenbouwkundig plan

Met een klein gezelschap van (toekomstige) buren en bewoners is het stedenbouwkundigplan voor het noordelijk deel doorgesproken. Een belangrijk bespreekpunt was hoe de hogere gebouwen zich verhouden tot de bestaande omgeving. Momenteel wordt gewerkt aan een 3D-model van het plan, waarmee dit soort vragen beter beantwoord kunnen worden. We hopen na de zomer meer duidelijkheid te kunnen geven.

28 april - meedenkavond 'Water, natuur en bomen'

Op donderdag 28 april hebben we een digitale sessie gehad met ca. 10 deelnemers (21 aanmeldingen). Projectmanager Klaas van de Belt heeft met een team van experts van Royal Haskoning DHV, Arcadis en Cobra een toelichting gegeven op de onderzoeken die gedaan zijn naar hoe het terrein in elkaar steekt. De experts namen de deelnemers mee in hoe de waterstructuur is van het terrein, welke (beschermde) diersoorten je tegenkomt en hoe het onderzoek naar de bomen op het terrein wordt uitgevoerd. Na een korte presentatie per onderdeel was er gelegenheid voor de deelnemers om vragen te stellen aan de experts. De onderzoeken worden de komende periode verder vervolgd. Daarna gaan we starten met plannen maken voor de invulling van de openbare ruimte. 

19 april - meedenkavond 'mobiliteit'

Op maandag 19 april hebben we een leuke, interactieve avond gehad. Er waren 19 aanmeldingen en uiteindelijk 8 deelnemers. Projectmanager mobiliteit Jurrien de Jong met een team van experts, van Goudappel Coffeng, heeft het mobiliteitsplan in wording gepresenteerd. Vervolgens zijn we met aanwezige ondernemers en geïnteresseerden in gesprek gegaan over verschillende dilemma's ten aanzien van openbaar vervoer, logistiek en parkeren. Thema's die aan de orde kwamen waren parkeren, piekbelasting, laden&lossen, doorstroming op het terrein, fietsverbinding en pontverbinding. Het gesprek over mobiliteit krijgt vervolg tijdens Aan de Hembrugtafel op 23 juni as. Bekijk hier de samenvatting >>

31 maart - 1e editie 'Aan de Hembrugtafel'.

Bekijk hier de video. De antwoorden op de veelgestelde vragen van deze avond zijn te bekijken in dit document.

Planning ontwikkeling hembrugterrein

Hieronder vind je op hoofdlijn de planning voor de hele ontwikkeling van het Hembrugterrein. Voor wie graag meer wil weten over de gefaseerde aanpak en een toelichting op de planning wil lezen, kun je hier de Procesbeschrijving Ontwikkeling Hembrugterrein downloaden.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ongeldige invoer

HEMBRUG ZAANDAM B.V.

Verloren Spoor 1
1505 RB Zaandam

085 023 9496
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.